Deklaracja

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników


Diamond Sky sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników. Stosujemy szereg technologii i procedur zabezpieczających, aby chronić dane osobowe użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych, niedozwolonym użyciem lub ujawnieniem. Dane osobowe użytkowników są więc na przykład zapisywane w systemach komputerowych o ograniczonym dostępie, które znajdują się w miejscach objętych ścisłą kontrolą dostępu.

Strona www

Podczas logowania się na naszej stronie, wyświetlania informacji typowych dla użytkownika lub podczas przeprowadzania transakcji, wykorzystujemy sprawdzone technologie zabezpieczające, np. protokół SSL (Secure Sockets Layer), w celu zaszyfrowania danych wysyłanych za pośrednictwem Internetu. Na stronach wymagających logowania użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego hasła i nieprzekazywanie takiej informacji osobom trzecim. Podczas poruszania się po stronie, na której zalogował się użytkownik, lub podczas zmiany strony z wykorzystaniem tego samego sposobu logowania, sprawdzamy tożsamość użytkownika na podstawie zaszyfrowanego pliku cookie umieszczonego w jego komputerze. Szczegóły odnośnie danych osobowych związanych z RODO znajdą państwo w regulaminie.