4C – Ocena jakości diamentów

Zasada 4C

Diamentniekwestionowany król wśród kamieni szlachetnych. Najtwardszy i najtrwalszy minerał, który rzadko występuje w przyrodzie. W naturalnej postaci nie wygląda zbyt atrakcyjnie, ale po oszlifowaniu przeobraża się w wyjątkowy klejnot, który zachwyca niepowtarzalnym blaskiem, feerią barw i świetlnymi refleksami. Te jego cechy sprawiają, że jest najbardziej pożądanym kamieniem szlachetnym na świecie.

Przez wiele stuleci jakość i wartość diamentów i innych kamieni szlachetnych oceniano na podstawie jednego kryteriumwagi kamienia. W miarę rozwoju nauk przyrodniczych waga została uzupełniona drugim ważnym kryterium oceny, a mianowicie barwą. Dopiero odkrycie lupy dało podstawę do szerokiej i w pełni nowoczesnej oceny diamentów.

Obecnie metodą oceny jakości diamentów jest zasada 4C, której zdefiniowanie zawdzięczamy specjalistom z instytutu gemmologicznego GIA. Jest to skrót od czterech angielskich słów: carat, colour, clarity, cut. Są to najważniejsze parametry w ocenie diamentów, które decydują o jego wartości i jakości. Pod ocenę bierze się tylko diamenty oszlifowane i nieoprawione.

1C - Carat, czyli masa diamentu

Nazwa karat (ct), wykorzystywana jest w międzynarodowym systemie metrycznym do określenia masy kamieni szlachetnych oraz wyrobów jubilerskich. Pochodzi z języka arabskiego (qirat) i pierwotnie oznaczała ona maleńką wagę lub niewielki odważnik. 1 karat (1ct) jest równy 200 mg, czyli 0,2 g. Masę kamieni szlachetnych, w tym także diamentów podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Masa diamentu ma znaczący wpływ na jego wartość. Jest ona ściśle związana z jego średnicą i wysokością, a te z rodzajem szlifu. Oznacza to, że diament o masie 1ct będzie zawsze droższy od 4 diamentów o masie 0,25ct o tych samych parametrach jakościowych.

Barwę ocenia ekspert przy specjalnie dobranym sztucznym źródle światła. Specjalista, wykorzystując białe podłoże, ograniczające występowanie świetlnych refleksów, porównuje barwę ocenianego diamentu z kamieniami wzorcowymi tzw. masters stones. Kamienie porównawcze to zestaw diamentów lub cyrkonii o masie 1.00ct z określoną wcześniej barwą i doskonałą czystością. Dokładność w ocenie barwy w dużej mierze zależy od wielkości badanego diamentu. Im kamień mniejszy tym ocena staje się trudniejsza.

Barwy fantazyjne diamentów

Oprócz barw typowych, czyli od bezbarwnego do odcieni żółtych, wyróżniamy również barwy fantazyjne diamentów (fancy colours). Charakteryzują się one intensywną i jaskrawą barwą. Są bardzo rzadko spotykane w przyrodzie i jednocześnie bardzo cenne. Najczęściej są to diamenty zabarwione na kolor żółty, różowy, niebieski, czerwony, zielony.

3C - Clarity, czyli czystość

Wszystkie diamenty, które występują w przyrodzie, zawierają zanieczyszczenia, które są ich cechą charakterystyczną. Czystość diamentu ustalana jest na podstawie jego znamion wewnętrznych i zewnętrznych. Ocena czystości diamentów określana jest według umownie przyjętej skali, tzw. klas czystości. Ocena czystości diamentu powinna być dokonywana tylko przez doświadczonego eksperta, przy użyciu specjalnych przyrządów – między innymi lupy zapewniającej 10-krotne powiększenie oraz odpowiedniego oświetlenia. Oprócz czynników obiektywnych, na ocenę czystości diamentu ma wpływ również osoba eksperta, którego wieloletnie doświadczenie oraz dobry wzrok są gwarantem poprawnie przeprowadzonej oceny.

4C - Cut, czyli szlif

Szlif to bardzo ważna cecha jakościowa diamentów, na którą człowiek ma bezpośredni wpływ. Jakość szlifu całkowicie wpływa na wizualne piękno diamentu. Tylko precyzyjnie wykonany szlif wydobędzie z diamentu jego ogień i blask i zapewni mu doskonałą jakość.

Diamenty szlifowane są w różne kształty, najpopularniejszym jest szlif brylantowy okrągły. Oprócz niego wyróżnia się też szlify fantazyjne: princessa, markiza, owal, serce, łezka, bagieta, czy szlif szmaragdowy.

Szlif brylantowy ocenia się, biorąc pod uwagę trzy ważne parametry:

  • Proporcje pomiędzy poszczególnymi częściami brylantu
  • Wykończenie szlifu, czyli stopień wypolerowania i jakość obróbki powierzchni faset
  • Symetrię kamienia, czyli poprawność kształtu i symetrię rozmieszczenia faset

Ocenia się je w pięciostopniowej skali:

  • Doskonały (Excellent)
  • Bardzo dobry (Very Good)
  • Dobry (Good)
  • Zadowalający (Fair)
  • Słaby (Poor)

2C - Colour, czyli barwa diamentu

Barwa należy do najważniejszych cech jakościowych diamentów. Określenie barwy diamentu polega na ocenie stopnia jego bezbarwności. Pod uwagę brane są jedynie barwy najczęściej występujące, w odcieniach od bezbarwnego (najczystsza biel) do żółtego o różnym stopniu nasycenia barwą. Najbardziej pożądanym kolorem diamentu jest…jego brak, ponieważ diament idealny to diament bezbarwny, nienoszący znamiona koloru.

Skala barw

Skala barw diamentów została podzielona na 9 klas od zupełnie bezbarwnej przez stale wzrastające nasycenie barwą żółtą, aż do barwy wyraźnie żółtej. Przejścia pomiędzy tymi klasami mają charakter ciągły i w przypadku wysokich klas czystości różnica polega bardziej na stopniu przejrzystości niż nasyceniu barwą. Dlatego też ocena barwy diamentu wymaga dużego doświadczenia.

Zgodnie z klasyfikacją przyjętą przez IDC (International Diamond Council) oraz GIA (Gemological Institute of America) najpiękniejsze i najczystsze diamenty należą do klasy Exceptional white + (D), oraz Exceptional white (E). Kolejne stopnie nasycenia barwą żółtą odpowiadają klasom: Rare white + (F), Rare white (G), White (H), Slightly tinted white (I-J), Tinted white (K-L) oraz czterem kolejnym odcieniom stonowania; Tinted colour 1 – 4
(K-Z).

Klasy czystości diamentów:

FL Flawless, czyli czyste bez skazy. To diamenty wolne od charakterystycznych znamion wewnętrznych (inkluzji) i zewnętrznych (skaz) badanych przy 10x powiększeniu.

IF – Internally flawless, czyli wewnętrznie czyste. Do tej klasy zalicza się diamenty wolne od znamion wewnętrznych i które przy 10x powiększeniu wykazują tylko znamiona zewnętrzne.

LC – Loupe Clean, czyli czyste pod lupą. Do tej klasy zalicza się diamenty, które nie wykazują żadnych znamion wewnętrznych (inkluzji). Czystość diamentu takiej klasy powinna być porównana z kamieniem wzorcowym.

VVS – Very very small inclusions. Ta klasa charakteryzuje się bardzo, bardzo małymi znamionami wewnętrznymi, które są bardzo trudno lub trudno dostrzegalne przy 10x powiększeniu. Stosowany jest jeszcze dodatkowy podział czystości na podklasy VVS1 i VVS2.

VS – Very small inclusions. Do tej klasy zalicza się diamenty, które wykazują bardzo małe znamiona wewnętrzne, średnio lub stosunkowo łatwo dostrzegalne przy 10x powiększeniu. Stosowany jest jeszcze dodatkowy podział na podklasy VS1 i VS2.

SI – Small inclusions. Ta klasa charakteryzuje się małymi znamionami wewnętrznymi, które są bardzo łatwo zauważalne przy 10x powiększeniu. Stosowany jest również dodatkowy podział na podklasy SI1 i SI2.

P1 – Pique prim. Do tej klasy czystości zaliczamy diamenty o znamionach wewnętrznych trudno zauważalnych dla nieuzbrojonego oka, w przypadku obserwacji od strony korony diamentu.

P2,P3 – Pique secundum, tertium. To najniższe klasy czystości diamentów. Do tych klas zalicza się diamenty, których znamiona wewnętrzne są dobrze lub bardzo dobrze dostrzegalne nieuzbrojonym okiem i obniżające brylancję diamentu.

Certyfiakt diamentu

Po wnikliwej analizie wszystkich parametrów 4C każdy diament zakupiony w celach jubilerskich lub inwestycyjnych ma wystawiany certyfikat. Jest to dokument w którym wyszczególnione są wszystkie parametry diamentu. Certyfikat daje gwarancję autentyczności kamienia oraz daje podstawę do realnej oceny jego wartości. Certyfikaty wydawane są przez dyplomowanych rzeczoznawców diamentów oraz przez laboratoria gemmologiczne, które zajmują się badaniem oraz wyceną diamentów. Najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe laboratoria gemmologiczne na świecie to :

GIA (Gemological Institute of America)

HRD Antwerp

IGI (International Gemological Institute)

Międzynarodowe certyfikaty dołączane są do diamentów o masie powyżej 0,30ct. Na rondyście diamentów powyżej 1,00ct, znajduje się dodatkowo wygrawerowany numer, który koresponduje z numerem na certyfikacie.

Jakie informacje możemy znaleźć na certyfikacie?
Wyjątkowe grawerunki na obrączkach i pierścionkach – Personalizacja, która trwa wiecznie!
Sztuka Personalizacji: Tworzenie Sygnetów na Miarę
Mój koszyk
Ulubione
Ostatnio oglądane
Produkty do porównania (0 Produktów)
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Categories