Formularz on-line

(dotyczy zmiany rozmiaru oraz odświeżenia)

W przypadku chęci skorzystania ze zmiany rozmiaru w treści wiadomości prosimy o wpisanie na jaki rozmiar ma być zmieniony wyrób, a także prosimy o podanie adresu wysyłki do odesłania biżuterii po zakończeniu wspomnianej usługi.

Z kolei w przypadku chęci skorzystania z odświeżenia biżuterii, w treści wiadomości prosimy o wpisanie oczekiwanego efektu (polerowanie, matowanie, pokrycie czarnym rodem etc.). Ponadto prosimy także o wskazanie adresu do odesłania wyrobu po zakończeniu usługi odświeżania.

  Skorzystaj z wygodnej formy wysyłki

  (dotyczy zmiany rozmiaru, odświeżenia, zwrotów oraz reklamacji )

  Dzięki naszemu partnerowi AlleKurier możesz wysłać przesyłkę  prosto do naszego salonu. Również bez druku etykiety.

  Przesyłki ubezpieczone są w następujący sposób:

  • InPost – do 5000 zł,
  • GLS – do 6000 zł,
  • DHL – do 500 zł.

  Zwrot, gwarancja, reklamacja, odświeżenie

  1. O ile postanowienia punktów 6.2-6.9 Regulaminu uchybiają uprawnieniom konsumenckim przewidzianym w punkcie 5.2-5.4 Regulaminu lub w Dziale II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (rękojmia ustawowa), tj. są bardziej korzystne dla konkretnego nabywcy niż uprawnienia przyznane ustawą, sprzedawca umożliwia zwrot zakupionych wyrobów oraz udziela na nie gwarancji na zasadach dalej wskazanych.

  2. W przypadku zamiaru realizacji któregokolwiek z uprawnień, o których mowa w poprzednim punkcie, nabywca jest zobowiązany do wypełnienia protokołu  odstępnego pod linkiem: Protokół odstąpienia od umowy. Zwracany wyrób należy dalej przysłać z otrzymanym paragonem fiskalnym lub fakturą do sprzedawcy.

  3. Zakupiony wyrób można zwrócić lub wymienić na inny z zastrzeżeniem punktu 6.4 i odpowiednio 6.8 niżej w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty odbioru, jeżeli nie posiada on żadnych znamion noszenia, uszkodzeń mechanicznych  (prawo do zwrotu wyrobu). W przypadku skutecznej realizacji uprawnień do zwrotu wyrobu, ewentualny zwrot środków pieniężnych nastąpi w terminie do 2 dni roboczych. Kwota jest zwracana przekazem pocztowym lub przelewem, przy czym koszt odesłania wyrobu poniesiony przez nabywcę nie podlega zwrotowi.

  4. Obrączki ślubne, wyroby na specjalne zamówienie oraz biżuteria grawerowana nie podlegają zwrotowi.

  5. Z zastrzeżeniem punktu 6.7 i odpowiednio 6.8 niżej, wyroby sprzedawane w e-sklepie sprzedawcy są objęte 24-miesięczną gwarancją.

  6. W przypadku złożenia przez klienta reklamacji gwarancyjnej z powodu wystąpienia wady produkcyjnej, która się potwierdzi, reklamacja gwarancyjna zostanie automatycznie uwzględniona i wyrób zostanie naprawiony lub wymieniony na inny. Przed dokonaniem zwrotnej wysyłki naprawionego lub wymienionego na inny wyrób, zamówienie i adres wysyłkowy zostaną zweryfikowane przez sprzedawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Wyrób wraz z protokołem dostępnym pod tym linkiem: Protokół reklamacji towaru. należy przesłać na adres podany w protokole.

  W razie zastrzeżeń co do stanu przesyłki lub obaw związanych z jej kompletnością, nabywca jest uprawniony do odmowy jej odbioru bądź odebrania jej w obecności doręczyciela za protokolarnym sprawdzeniem zgodności stanu wyrobu z załączonym dokumentem (dokumentem kompletacji przesyłki jest faktura lub rachunek). Niedokonanie tychże czynności jest równoznaczne z odbiorem wyrobu bez zastrzeżeń.

  7. Biżuteria z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi podlega wyłącznie naprawie gwarancyjnej w formie odpłatnej.

  8. Dokonywanie napraw zakupionych wyrobów u innych jubilerów powoduje utratę gwarancji, a zwrot biżuterii z kamieniami szlachetnymi związany jest z koniecznością sprawdzenia wyrobu przez rzeczoznawcę sprzedawcy.

  9. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. O rozpatrzeniu reklamacji sprzedawca poinformuje w sposób zgodny z życzeniem Klienta (np. e-mail albo list polecony lub telefonicznie).

  10. W przypadku pomyłki przy składaniu zamówienia lub błędnego pomiaru nabywca może jednokrotnie skorzystać z usługi zmiany rozmiaru pierścionka, która jest bezpłatna w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty widniejącej na paragonie. Po tym okresie koszt takiej usługi wynosi 100-350 zł brutto (z VAT) w przypadku wyrobów wykonanych z białego, żółtego i różowego złota. W przypadku wyrobów pokrytych czarnym rodem, koszt zmiany rozmiaru wynosi 150-400 zł brutto (z VAT). Koszt ten dotyczy również wyrobów grawerowanych. W przypadku zamówienia projektów indywidualnych / obrączek, zmianę rozmiaru należy wycenić indywidualnie z konsultantem (kontakt telefoniczny pod numer: +48 12 422 77 93). Sprzedawca wskazuje orientacyjne i nie wiążąco, że przy zmianie rozmiaru obrączki dodatkowa opłata w zależności od wzoru, uzgadniana z nabywcą wynosi najczęściej: tytan – 90 zł brutto (z VAT), klasyczne (określone wzory) – 100 zł brutto (z VAT) za sztukę, łączone złoto – 400zł brutto (z VAT) za sztukę, z kamieniami – 300-500zł brutto (z VAT) za sztukę, platyna, pallad oraz złoto palladowe – 500zł brutto (z VAT) za sztukę. Zachęcamy do skorzystania z protokół zmiany rozmiaru dostępnego pod tym linkiem: Protokół zmiany rozmiaru lub protokołu on-line (dostępny na górze strony) Prosimy pamiętać o dołączeniu do przesyłki EKSPERTYZY  otrzymanej wraz z wyrobem w celu aktualizowania jej po zmianie rozmiaru.

  11. Opieka nad biżuterią polega na rodowaniu (pokrywaniem rodem białego złota), czyszczeniu kamieni ultradźwiękami oraz odświeżaniu metalu szlachetnego poprzez ponowne matowienie lub polerowanie. W przypadku czarnego złota, mechaniczne ścieranie czarnego rodu nie jest objęte gwarancją, jednak proponujemy dwukrotne bezpłatne pokrycie wyrobu czarnym rodem w przeciągu 24 miesięcy. Po tym okresie koszt odświeżenia pierścionków z czarnego złota to koszt 100 Pln. Pozostałe wyroby są dożywotnio odświeżane gratis. Formularz można wypełnić on-line (dostępny na górze strony) lub dostępny jest pod tym linkiem: Protokół odświeżenia biżuterii

  12. Sprzedawca informuje, że gdyby przewidziane Regulaminem lub ustawą możliwości rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń okazały się niewystarczające, nabywca może korzystać z pomocy Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. W sporach między przedsiębiorcami a konsumentami wskazana pomoc przybiera formę mediacji, którą można wszcząć na wniosek konsumenta złożony do wskazanego urzędu.

  Close Mój koszyk
  Close Ulubione
  Close Ostatnio oglądane
  Close
  Produkty do porównania (0 Produktów)
  Compare Product
  Compare Product
  Compare Product
  Compare Product
  Close
  Categories