Polityka prywatności strony internetowej diamondsky.pl

Niniejsza polityka prywatności strony internetowej diamondsky.pl (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów strony (nie jest umową ani regulaminem).

Informacje zawarte w Polityce mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Dotyczy to w szczególności informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez daną osobę zgodami niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa, w tym unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych . W przypadku takiej sprzeczności pomiędzy Polityką a treścią klauzul informacyjnych przekazanych przez Administratora podczas zbierania danych osobowych informacją, którą Klient powinien się kierować jest przekazana mu w ramach wspomnianych klauzul informacyjnych.

Administratorem strony jest DIAMOND SKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie przy ul. Włoskiej 17 m 120, NIP:9442255492, REGON:367525132, KRS:0000682638 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem DIAMOND SKY SPÓŁKA Z O.O. ul. Włoska 17 m 120 30-638 Kraków, pod numerami telefonu tel.: 12 422 77 93, 12 383 48 41

oraz +48 733 66 88 88, pod adresem mailowym zamowienia@diamondsky.pl oraz poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://diamondsky.pl/kontakt/.

I Założenia ogólne

Użytkownik podczas złożenia zapytania przez formularz kontaktowy przekazuje Administratorowi dane osobowe. Obowiązkiem administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa i poufności tych danych, jednocześnie zapewniając, że nie zostaną one udostępnione innym podmiotom bez wyraźnej zgody użytkownika.

Strona wykorzystuje pliki cookies firmy Google w celach analitycznych i statystycznych (przez Google Analytics). Pliki te zbierają takie informacje jak podstrony, które wyświetlił użytkownik, czas, jaki spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami.

Administrator korzysta z narzędzi remarketingowych, takich jak Facebook Pixel, w celach marketingowych Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.

Administrator umożliwia korzystanie z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn.

Inne pliki Cookies, które są wykorzystywane przez administratora mają na celu komfortowe użytkowanie strony internetowej.

Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

– kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

II Dane osobowe

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych jest firma DIAMOND SKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie przy ul. Włoskiej 17 m 120,, NIP:9442255492, REGON:367525132, KRS:0000682638 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio użytkownik wyraził taką zgodę,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, poprzez odpowiednie funkcjonalności na stronie, a także kontakt poprzez formularz na stronie internetowej.

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by skontaktować się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewnia on, że podjął wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, w tym RODO. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnionej. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej Administrator potwierdza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

LISIEWSKI GROUP SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA 02-210 Warszawa Al. Krakowska 264 NIP: 5223006108 – jako firma partnerska, która współzajmuje się obsługą sklepu

FEDEX EXPRESS POLSKA SP Z O O ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, NIP: 5261005306 – w celu obsługi kurierskiej zamówień.

DHL SP Z O O, ul. Domaniewska 47 02-672 Warszawa NIP: 5213645769 – w celu obsługi kurierskiej zamówień.

DPD POLSKA SP Z O O, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, NIP: 5260204110 – – w celu obsługi kurierskiej zamówień.

EPAKA PL SP Z O O, ul. Sochacz 16A, 21-400 Warszawa, NIP: 5213667216 – – w celu obsługi kurierskiej zamówień.

Agencja Interaktywna Mateusz Wtorek, ul. Św. Kingi 8/10, Kraków 30-528, NIP: PL 6783031036 – w celu obsługi reklamowej.

ONET HOLDING SP Z O O, 02-672 Warszawa, Domaniewska 52, NIP: 5272677009 – w celu korzystania z serwisu Opineo, będącego platformą badania opinii konsumentów.

IQ.PL sp. z o.o. ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk, NIP 5832736211 – w celu przechowywania danych na serwerze.

EDRONE SP. Z O.O., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,

EDRONE SP. Z O.O., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

IMOJE – Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909. – w celach obsługi transakcji płatniczych

Newsletter

Za pośrednictwem strony użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z działalnością firmy. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są dane osobowe użytkownika w zakresie imienia i adresu e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku newslettera jest zgoda użytkownika wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę użytkownik może w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.

Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że użytkownik zrezygnuje z korzystania z newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Zamówienia.

Składając zamówienie, użytkownik musi podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Dodatkowo możliwe jest podanie dodatkowych danych, takich jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Wszystkie te dane są możliwe do modyfikacji w razie potrzeby.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy.

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

Faktury.

Wystawienie użytkownikowi faktury wiąże się z gromadzeniem i przetwarzaniem w zakresie niezbędnym do wykonania tego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym dane użytkownika w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Formularz kontaktowy.

Kontaktując się z administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego, użytkownik przekazuje swój adres e-mail, jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto możliwe jest podanie innych danych osobowych, takich jak imię czy numer telefonu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda użytkownika wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy oknie formularza.

Dane osobowe użytkownika przekazywane w ramach kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

III Pliki cookies i inne technologie śledzące

Strona internetowa diamondsky.pl podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić użytkownikowi najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają na:

 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony;
 • poprawienie szybkości i bezpieczeństwa korzystania ze strony;
 • ulepszenie funkcji dostępnych dla użytkownika na stronie;
 • korzystanie z narzędzi analitycznych;
 • korzystanie z narzędzi marketingowych;
 • wyświetlanie na stronach filmy z serwisu YouTube;
 • zapewnianie funkcje społecznościowe.

Zgoda na cookies.

Podczas pierwszej wizyty na stronie użytkownikowi wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne.

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Cookies własne są wykorzystywane na stronie w celu prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich.

Administrator wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka.

Administrator wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Administrator korzysta w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

Marketing.

Administrator wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Administrator korzysta w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Funkcje społecznościowe.

Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

Profilowanie danych

Możemy wykorzystywać Pana/Pani dane do działań handlowych, w tym do przetwarzania, które jest niezbędne do opracowywania i doskonalenia naszych produktów i/lub usług, obsługi klienta, segmentacji klientów i profilowania, a także zwiększania wydajności (docelowych) działań marketingowych. Działania te podejmujemy w celu nawiązania z Panem/Panią relacji i/lub utrzymywania i rozszerzania z Panem/Panią naszych relacji oraz do celów statystycznych i naukowych. Ma Pan/Pani prawo wycofać swoją zgodę na spersonalizowany marketing bezpośredni lub na działania handlowe, w tym na profilowanie związane z takimi działaniami, bądź wyrazić wobec nich sprzeciw. Ponadto zawsze może Pan/Pani podjąć decyzję o tym, że nie chce Pan/Pani otrzymywać spersonalizowanych ofert.

IV Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez Administrator w celu identyfikacji użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Mój koszyk
Ulubione
Ostatnio oglądane
Produkty do porównania (0 Produktów)
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Categories